Caisas och Baloos valpar är nu födda och alla är tingade